สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

สช. ผนึกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์หยุดปัญหา‘เชื้อดื้อยา’

ร่างแผนปฏิบัติการสกัด ‘เชื้อดื้อยา’ เดินหน้ายุทธศาสตร์ตามมติสมัชชาฯ

เสนอครม.ขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพฯ ‘แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ’ สู่วาระแห่งชาติ

เสนอ ครม. วางยุทธศาสตร์ระดับชาติ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน สกัดปัญหาเชื้อดื้อยา

สลายปัญหาหมอกควัน ตั้งกลไกสนับสนุน-ปรับปรุงกฎระเบียบ

โรคไตในเด็ก แนวโน้มสูงขึ้น

โรคไตในเด็ก แนวโน้มสูงขึ้น

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1966

สมัชชาสุขภาพปี 58 คลอด 5 ฉันทมติรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

ปาฐกถาพิเศษ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน  และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)สปท.

ปาฐกถาพิเศษ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย นางหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ผู้แทนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

‘เช็คก่อนแชร์’ เตือนอาจผิด พ.ร.บ.สุขภาพ โทษจำคุก

‘เช็คก่อนแชร์’ เตือนอาจผิด พ.ร.บ.สุขภาพ โทษจำคุก

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2091

สมัชชาสุขภาพฯ ย้ำ 5 วาระเร่งด่วนคุกคามสุขภาพคนไทย  หวังใช้เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบาย

ปาฐกถาพิเศษ  กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวิถีสุขภาวะไทย  โดย รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

ปาฐกถาพิเศษ  สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย  โดย พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รองนายกรัฐมนตรี

คุม 4 ปัจจัยเสี่ยง ลดโรค NCDs

คุม 4 ปัจจัยเสี่ยง ลดโรค NCDs

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2793

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติยก 5 วาระเพื่อสุขภาพคนไทย  ลดพฤติกรรมคนไทยชอบกินเค็ม เสี่ยง ความดัน หัวใจ ไตพัง

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งสานพลังรับมือสังคมสูงอายุ  ย้ำผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระ ต้องเป็นพลังสังคม