สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

  • Previous
  • 1
  • Next

สช. จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ‘นิยามศัพท์การดูแลแบบประคับประคอง’ หวังแก้ปัญหาติดขัดระเบียบราชการ-ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากขึ้น

สมัชชานโยบายรองรับผู้สูงวัยชู 4 มติ เชื่อมทุกส่วน เคลื่อนทั้งสังคม วางแผนออม(ก่อนแก่) - รวมกลุ่มสร้างคุณค่าชีวิต - เดินทางสะดวกดังใจ  - สุขภาพดีมีคนดูแล

วางกรอบประเด็น สุขภาพในเมืองใหญ่ พร้อมเปิดเวทีรับฟัง 27 ต.ค. นี้

“สุขภาวะชาวนา” สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งสร้างองค์ความรู้ สานต่อการขับเคลื่อน

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปิดไฟเขียว ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเดินและใช้จักรยาน 7 ปี

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 'สุขภาวะชาวนา' 	สู่สภาปฏิรูปฯ - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

  • Previous
  • 1
  • Next