ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 6576

หนังสือ ร่างมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน

6.การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

6.การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 5054

หลักสูตรไทยเหลวเด็กไม่รู้วิธีป้องกันท้องในวัยเรียนเพียบ

สรุปบรรยาย ชุมชนเข้มแข็ง และ การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ โดย  นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

บทบรรณาธิการไทยรัฐ :  ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน(สังคมผู้สูงอายุ)

หมากนิน การละเล่นพื้นบ้านไทใหญ่ สช.ออนไลน์ โดย อุสา เหล็กสมบูรณ์

กทม. แชมป์ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงานสูงสุด

กทม. แชมป์ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำง านสูงสุด

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3979

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด ตอน เยี่ยมตรัง

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด ตอน เยี่ยมตรัง

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3854

จี้ลดเอดส์หน้าใหม่ 31จังหวัดเสี่ยง  สาธารณสุขห่วง ไปหาหมอช้า

เพิ่มอำนาจสอบโฆษณาปุ๋ยเกินจริง

เพิ่มอำนาจสอบโฆษณาปุ๋ยเกินจริง

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3709

กระดูกสันหลังชาติป่วยโรคกระดูก สธ.ผุดคลินิกเกษตรกรรับมือ

สวัสดิการสุขภาพต่างด้าวเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

สวัสดิการสุขภาพต่างด้าวเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ค วรมองข้าม

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3551

จัดการขยะยุคThailand 4.0

จัดการขยะยุคThailand 4.0

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3540

อบต. โป่งงาม รุกสร้างสุขภาพ ชวนทุกตำบลจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอแม่สาย

ร.ร.แพทย์ 10 ชาติอาเซียนประเดิมถก'หลักสูตรร่วม'

ร.ร.แพทย์ 10 ชาติอาเซียนประเดิมถก'หลักสูตรร่วม'

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3450