คุยกับเลขา

  • Previous
  • 1
  • Next

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1271

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1335

คุยกับเลขาฯ  “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

คุยกับเลขาฯ “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบ าย”

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1443

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1216

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1310

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1339

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1741

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1885

คุยกับเลขา  "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1779

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1405

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1365

คุยกับเลขา : อำลา

คุยกับเลขา : อำลา

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1409

  • Previous
  • 1
  • Next