คุยกับเลขา

  • Previous
  • 1
  • Next

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1144

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

Watched: 58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1212

คุยกับเลขาฯ  “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

คุยกับเลขาฯ “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบ าย”

Watched: 58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1314

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1106

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

คุยกับเลขา ประสิทธิภาพ โปร่งใส

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1185

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

คุยกับเลขา รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

Watched: 59 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1214

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

คุยกับเลขา : ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1561

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1706

คุยกับเลขา  "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1545

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

คุยกับเลขา : "หัวเลี้ยว หัวต่อ"

Watched: 59 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1290

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

คุยกับเลขาฯ รับไม้ ต่อมือ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1226

คุยกับเลขา : อำลา

คุยกับเลขา : อำลา

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1274

  • Previous
  • 1
  • Next