การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

  • Previous
  • 1
  • Next

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ’

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 982

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1234

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 965

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 921

สานพลังการพัฒนา แก้ 5 ปัญหายอดฮิตในพื้นที่ อุบัติเหตุ-ผู้สูงวัย-ขยะ-อาหารปลอดภัย-NCDs

คมส. เตรียมเชื่อมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ – พชอ. ยกระดับ-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกอำเภอทั่วประเทศ

เร่งยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ วางยุทธศาสตร์สู่ระบบสุขภาพทั่วประเทศ

เตรียมประกาศพื้นที่ต้นแบบ’เกษตร-อาหารปลอดภัย’ พร้อมถอดบทเรียนขยายผลทั่วประเทศ

ร่างแผนปฏิบัติการฯ เสนอ คมส. ขับเคลื่อนกฎเหล็กป้องกันภัยแร่ใยหิน

  • Previous
  • 1
  • Next