คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

 • Previous
 • 1
 • Next

รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้งหมอประทีป นั่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายขยายธรรมนูญสุขภาพดูแลพระสงฆ์

เห็นชอบ ‘แผน 10 ปีพัฒนากำลังคนสุขภาพ’ ปฏิรูปทั้งระบบ ผลิต กระจาย จัดการ มุ่งลดเหลื่อมล้ำ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติวิตกโรครุมเร้าคนเมือง เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

คมส. ใส่เกียร์ห้าเร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ เน้นปัญหา ‘เด็ก-น้ำดื่ม-NCDs’ วาระด่วน

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งสร้างผลผลิตธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ "1 วัด 1 รพ." จับมือ "บวร" สร้างสุขภาวะสงฆ์คู่ชุมชนคุณธรรม

กรรมการสุขภาพแห่งชาติหนุนเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระ พร้อมเดินหน้าคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

 • Previous
 • 1
 • Next