สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ประชุม ประชาเสวนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1195

Downloaded 217

รวมพลังสร้างสุข

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1663

Downloaded 306

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 950

Downloaded 195

จับกระแสสมัชชา

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 896

Downloaded 188

เกาะติดสมัชชา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 931

Downloaded 195

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 961

Downloaded 229

ปาฐกถาพิเศษ-นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1068

Downloaded 286

ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Amartya Sen

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1954

Downloaded 224

รับรองร่างมติของระเบียบวาระ 17/12/53

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1097

Downloaded 264

เสวนา - จากสมัชชาสุขภาพ สู่สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1047

Downloaded 230

การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะที่ 2 ช่วงที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1049

Downloaded 189

การประชุมคณะอนุกรรมการคณะที่ 2 ช่วงที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 981

Downloaded 153

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2618

Downloaded 266

การกล่าวสุนทรพจน์ สมสกุล สิทธิโชค

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1682

Downloaded 259

การกล่าวสุนทรพจน์ คอรูซามัน มะ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1266

Downloaded 198

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2456

Downloaded 248