สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ประชุม ประชาเสวนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1303

Downloaded 251

รวมพลังสร้างสุข

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1842

Downloaded 351

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1047

Downloaded 233

จับกระแสสมัชชา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 994

Downloaded 225

เกาะติดสมัชชา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1024

Downloaded 232

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1051

Downloaded 266

ปาฐกถาพิเศษ-นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1144

Downloaded 320

ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Amartya Sen

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2039

Downloaded 262

รับรองร่างมติของระเบียบวาระ 17/12/53

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1210

Downloaded 305

เสวนา - จากสมัชชาสุขภาพ สู่สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1144

Downloaded 270

การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะที่ 2 ช่วงที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1104

Downloaded 220

การประชุมคณะอนุกรรมการคณะที่ 2 ช่วงที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1052

Downloaded 187

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2698

Downloaded 299

การกล่าวสุนทรพจน์ สมสกุล สิทธิโชค

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1803

Downloaded 304

การกล่าวสุนทรพจน์ คอรูซามัน มะ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1339

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2560

Downloaded 289