สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1400

Downloaded 

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1526

Downloaded 

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2206

Downloaded 

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ39 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ51 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2639

Downloaded 

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1599

Downloaded 

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1377

Downloaded 

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1251

Downloaded 

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1625

Downloaded 

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2054

Downloaded 

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1628

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3404

Downloaded 

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1715

Downloaded 

แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1288

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2646

Downloaded