สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1287

Downloaded 

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1398

Downloaded 

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2122

Downloaded 

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ40 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1316

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วรวุฒิ โตมอญ

ชมล่าสุดเมื่อ45 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1280

Downloaded 

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1514

Downloaded 

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1271

Downloaded 

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1186

Downloaded 

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1509

Downloaded 

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1979

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2033

Downloaded 

จับกระแสสมัชชา

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 896

Downloaded 

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๒

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 713

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมสกุล สิทธิโชค

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1682

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นางรัชนิกร ดารกมาศ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1172

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1507

Downloaded