สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2929

Downloaded 

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2873

Downloaded 

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2563

Downloaded 

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2437

Downloaded 

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2280

Downloaded 

\"ชิ สุวิชาน\" ศิลปินป่ากับเตหน่าคู่ใจ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded 

VDOทำความเข้าใจสมัชชาสุขภาพฯ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2152

Downloaded 

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2112

Downloaded 

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2043

Downloaded 

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1997

Downloaded 

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1869

Downloaded 

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1773

Downloaded 

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1676

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1670

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1590

Downloaded 

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1587

Downloaded