สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1998

Downloaded 

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2438

Downloaded 

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ21 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1870

Downloaded 

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ22 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2044

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ30 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1671

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ34 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1591

Downloaded 

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ57 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2564

Downloaded 

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2281

Downloaded 

Spot สมัชชาฯครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1203

Downloaded 

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1583

Downloaded 

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2112

Downloaded 

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1773

Downloaded 

\"ชิ สุวิชาน\" ศิลปินป่ากับเตหน่าคู่ใจ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded 

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1676

Downloaded 

VDOทำความเข้าใจสมัชชาสุขภาพฯ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2152

Downloaded