สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4962

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4486

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3336

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3306

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3221

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3023

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2890

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2881

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2784

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2645

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2595

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2586

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2582

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2563

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2537

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2523

Downloaded