สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4810

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4419

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4228

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3288

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3225

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ53 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3149

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2959

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2807

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2797

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2748

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2556

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2539

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2528

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2488

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2486

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2469

Downloaded