สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ36 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1820

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นิมิตร สมบูรณ์วิทย์

ชมล่าสุดเมื่อ57 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2452

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สวาท เกตุมงคล

ชมล่าสุดเมื่อ59 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2064

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2357

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษ โดยนายธีรยุทธ์ สุคนธวิท ผู้แทนคนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1336

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะสัย

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1252

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4243

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เกรียงไกร ศรีวิเศษ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1406

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2510

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ประเชิญ  คนเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2117

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ณัฐพร วงษ์ศุทธิกร

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1412

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2364

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2322

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2542

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2580

Downloaded 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1320

Downloaded