สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สุนทรพจน์ โดย สุขี ซองศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2026

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สารี  อ๋องสมหวัง

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1501

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4930

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2863

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ฉัตรพิลาศฒ์ บานสันเทียะ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1089

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ชูชัย  ศรชำนิ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2481

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2400

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2558

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2448

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย พรหมมินทร์ กัณธิยะ

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2343

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2865

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2516

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ดร.สุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1265

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย รศ.สมชาย วิริยะยุทธการ

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 973

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2088

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1875

Downloaded