สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ25 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2602

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5128

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2055

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย คงศักดิ์ คำอ่อน

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1760

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สุเทพ เพชรเพ็ง

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1539

Downloaded 

ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะลัย

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1110

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ชูชัย  ศรชำนิ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2590

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย รัชนี อัคราช

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1627

Downloaded 

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1297

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สงกรานต์  ไมยวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2006

Downloaded 

ปาฐกฐาพิเศษโดยศ.สุมน อมนวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 932

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2708

Downloaded 

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1382

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1681

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3399

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สวาท เกตุมงคล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded