สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สุนทรพจน์ โดย รัชนี อัคราช

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2617

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ธนพรรณ  ปีนชัยโย

ชมล่าสุดเมื่อ33 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1529

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ชาติพิพัฒน์ บุญญะสวัสดิ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1307

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ชูชัย  ศรชำนิ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2529

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1642

Downloaded 

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1254

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2909

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3355

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ดร.สุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1302

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อภิรักษ์ โกษะโยธิน

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1145

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย รศ.สมชาย วิริยะยุทธการ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1014

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย พนมศักดิ์  เอมอยู่

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1414

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สงกรานต์  ไมยวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1959

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะสัย

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1337

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย วิรัช  โต๊ะถม

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1905

Downloaded