เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเติมหัวใจครั้งที่4

ชมล่าสุดเมื่อ8 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1023

Downloaded 

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2019

Downloaded 

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2005

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ลุงขาวไขอาชีพ

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4196

Downloaded 

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2535

Downloaded 

พ่อแม่อุปถัมภ์

ชมล่าสุดเมื่อ40 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 974

Downloaded 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ47 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1916

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ธนาคารความดี

ชมล่าสุดเมื่อ57 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1280

Downloaded 

ชมรมจริยธรรมสะสมทรัพย์ภายในโรงพยาบาลเชียงคำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1412

Downloaded 

จิตอาสา มาเติมใจ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1009

Downloaded 

งานแถลงข่าว \"เติมรัก เติมใจ ในวันวาเลนไทน์ \"

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 

เรื่องราวดีดี จ.ชุมพร - ประทุมพร ทองภูเบศร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2689

Downloaded 

เติมหัวใจฯชัยนาท_ครูของเด็กผู้ด้อยโอกาส

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1193

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - สานพลังจิตอาสาช่วยเพื่อน4ขา

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1599

Downloaded 

ปั๋น  อินหลี เฒ่าทรนงคนห่วงป่า

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1395

Downloaded 

ไตเติ้ลเปิดเรื่อง เติมหัวใจให้สังคม

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2705

Downloaded