เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

เวทีเติมหัวใจให้สังคม เด็กและเยาวชนตำบลนามะเฟือง

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1232

Downloaded 

กรณีศึกษา ครอบครัวเข้มแข็ง จ.น่าน เติมหัวใจ 5

ชมล่าสุดเมื่อ20 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1277

Downloaded 

เวทีเติมหัวใจ ตอน เส้นทางสร้างคนด้วยเสียงดนตรี

ชมล่าสุดเมื่อ28 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1024

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - เติมเต็มสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1220

Downloaded 

จิตอาสา มาเติมใจ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1137

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - สร้างคนด้วยดนตรี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1268

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - คุณครูขยะ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1187

Downloaded 

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา บทเรียนดีๆ ที่โรงพยาบาลละงู

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2034

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ครู...จิตวัญญาณที่ไม่เคยหลับ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1390

Downloaded 

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รท.เสวียน ทหารภาคใต้

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1612

Downloaded 

งานแถลงข่าว \"เติมรัก เติมใจ ในวันวาเลนไทน์ \"

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1683

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ปลูกป่าพัฒนาคน  พื้นที่ป่าชุมชนท่าจอด

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1404

Downloaded 

สัมภาษณ์กรณีศึกษา อบย หมู่บ้านบากัน -เติมหัวใจ4

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1274

Downloaded 

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2090

Downloaded 

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1613

Downloaded 

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2230

Downloaded