เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา โครงการมิตรภาพบำบัด รพ.ภ

ชมล่าสุดเมื่อ11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1812

Downloaded 

อาสาเพื่อสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 865

Downloaded 

ให้หัวใจเบิกบาน

ชมล่าสุดเมื่อ37 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 887

Downloaded 

สุขจากงานที่หนองสาหร่าย

ชมล่าสุดเมื่อ50 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 927

Downloaded 

เวทีเติมหัวใจ ตอน เส้นทางสร้างคนด้วยเสียงดนตรี

ชมล่าสุดเมื่อ56 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 929

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - สร้างคนด้วยดนตรี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1163

Downloaded 

เติมหัวใจให้สังคม กรณีศึกษา โรงพยาบาลลำพูน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1183

Downloaded 

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1057

Downloaded 

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่3

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1496

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - สานพลังจิตอาสาช่วยเพื่อน4ขา

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1644

Downloaded 

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2031

Downloaded 

โรงเรียนวิถีพอเพียง

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1143

Downloaded 

กรณีศึกษาฯ-ชุมพรพิทยาคม

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 843

Downloaded 

วังแดง เส้นทางธุรกิจเพื่ออิสระภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1202

Downloaded 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1954

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ธนาคารต้นไม้

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1066

Downloaded