แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนครFacebook


ก่อนจะรู้จักความเป็นมาของอโรคยศาลวัดคำประมง เรามาทำความรู้จักความเป็นมาของ อโรคยศาลกันก่อน เพราะจริงๆ แล้ว “อโรคยศาล” มีความเป็นมาอันยาวนานจากอารยธรรมขอม ในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ยุคนั้นมีการเกณฑ์ผู้คนมากมายในการสร้างปราสาทวิหาร การก่อสร้างก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานหลายสิบปี ผู้คนมากมายต่างก็ล้มป่วยด้วยโรคต่างๆ นานาชนิด จึงเกิดความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ถ้ามีการก่อสร้างปราสาทต่างๆ ให้จัดทำสถานที่อภิบาล บำบัดรักษาผู้ป่วยก่อน ซึ่งสถานที่นี้เรียกกันว่า อโรคยศาล เพื่อให้ผู้คนหายจากอาการเจ็บป่วยและมีเรี่ยวแรงในการสร้างปราสาท สร้างวิหารให้สำเร็จต่อไป (สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง, ๒๕๕๐:
พระอาจารย์ปพนพัชร์( ๒๕๕๐) กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ยังมีร่องรอยของอโรยศาลอยู่หลายแห่ง เช่น ถ้าเราศึกษาจะพบร่องรอยที่จังหวัดมหาสารคามก็มี จะเป็นเหมือนปราสาท ตรงกลางจะมีหินสามก้อนเป็นที่ตั้งหม้อยา มีรูปพระโพธิสัตว์เป็นประธานของอโรยศาล สมัยที่เขาสร้างพระธาตุภูเพ็ก นครวัด นครธม ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย เขาจะต้องสร้างอโรคยศาล เพราะการแบกหินที่ไปทำปราสาท ต้องใช้กำลังมหาศาลคนก็ล้มป่วย พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ จึงสร้างโรงยาให้ผู้ป่วย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2554

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   28 ตุลาคม 2553

หมวด:   เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(281ดาวน์โหลด)การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12  ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย  13 มี.ค.61 3/3

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุข ภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 3/3

52:15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 444

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12  ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย  13 มี.ค.61  2/3

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุข ภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 2/3

44:22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 533

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12  ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 1/3

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุข ภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 1/3

51:27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 251

เสวนา แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12” 13 มี.ค 61 2/2

เสวนา แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12” 13 มี.ค 61 2/2

74:01

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 455