webmaster's News

รองผู้ว่า สกลนครร่วมลงนามข้อตกลงนโยบายสาธารณะฯ



รองผู้ว่า สกลนครร่วมลงนามข้อตกลงนโยบายสาธารณะฯ



                                        ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมื่อนโยบายสาธารณะ \"สกลนครน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี\" 
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2552  นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและองค์กรภาคี 18 เครือข่ายในจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภา พเพื่อนำไปสู่ “สกลนครน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี” ที่ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีอาจารย์ปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และผู้แทนเครือข่ายต่างๆ กว่า 200 คนร่วมเป็นพยาน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  7th May 12

จำนวนผู้ชม:  2501

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข่าว