สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3520

Downloaded 363

สุนทรพจน์ โดย ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2339

Downloaded 311

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2559

Downloaded 303

สุนทรพจน์ โดย สุขี ซองศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2290

Downloaded 289

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3073

Downloaded 314

สุนทรพจน์ โดย สงกรานต์  ไมยวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2109

Downloaded 282

สุนทรพจน์ โดย ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1740

Downloaded 250

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2710

Downloaded 289

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2872

Downloaded 302

สุนทรพจน์ โดย ศ.ดร.สมจิตย์ สุวรรณทัสน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1334

Downloaded 236

สุนทรพจน์ โดย ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะสัย

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1526

Downloaded 253

สุนทรพจน์ โดย พรหมมินทร์ กัณธิยะ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2614

Downloaded 312

สุนทรพจน์ โดย พิจิตร ปัญญาพิขิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1295

Downloaded 214

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3539

Downloaded 336

สุนทรพจน์ โดย ปฏิพล แซ่ว่าง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1737

Downloaded 267

สุนทรพจน์ โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1674

Downloaded 248