webmaster's News

คอลัมน์ เก็บมาเล่า: ดันแผน’สุขภาพ’จากชุมชนคอลัมน์ เก็บมาเล่า: ดันแผน’สุขภาพ’จากชุมชนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ว่า การขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะต้องดำเนินการจากฐานราก ซึ่งตรงกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และว่า 6 ปีที่ผ่านมาสมัชชามีฉันทามติแล้ว 59 มติ สำหรับเวทีนี้มี 6 ประเด็น ที่จะพิจารณา อาทิ ลดความรุนแรงในครอบครัว ขจัดสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นต้น
ที่มา มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  29th Dec 14

จำนวนผู้ชม:  2483

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง