webmaster's News

ท้องไม่พร้อม;ชั่วโมงละ15คน ศธ.-สธ.ผุดบทเรียนเพศศึกษา กระจายทั่วรร.และโรงพยาบาลท้องไม่พร้อม;ชั่วโมงละ15คน ศธ.-สธ.ผุดบทเรียนเพศศึกษา กระจายทั่วรร.และโรงพยาบาลไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รร.สามเสนวิทยาลัย * กระทรวงศึกษาฯ ทำเอ็มโอยูกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ผุด “โครงการปฐมพบเพศศึกษา 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล” หลังเปิดข้อมูลพบอายุวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์น้อยลงเรื่อยๆเฉลี่ยแค่ 15 ปี แต่ใช้ถุงยางเพียงครึ่ง ชี้ข้อมูลปี 2554 พบวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ไม่พร้อมเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน สูงลิ่วกว่าสถิติโลก

เมื่อวันที่17 กรกฎาคม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู ในการดำเนินโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรค เพิ่มสุขวัยรุ่นไทย” เพื่อป้องกันและลดปัญหาในวัยรุ่นโดยนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าวัยรุ่นมีความเสี่ยงเผชิญปัญหามากขึ้น ทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด เนื่องจากวัยรุ่นให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นอกจากนี้ยังพบว่าวัย รุ่นสมัยนี้เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกช่วงอายุน้อยลง เฉลี่ยเพียง 15 ปี แต่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 50 ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2554 พบวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรมากถึง 131,400 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของผู้หญิงที่คลอดบุตรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งสถิติวัยรุ่นคลอดบุตรของไทยสูงกว่าสถิติระดับโลกและทวีปเอเชีย

รมว.สธ.กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวจะมีการดูแลวัยรุ่นให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา ผ่านกลยุทธ์ดังนี้ จัดรณรงค์ระดับชาติ “ปฐมบททางเพศศึกษา 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล” ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาและโรงพยาบาลประจำอำเภอ ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2555 ขณะที่การดำเนินงานของ สธ.ได้มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นโดยตรงและตรวจรักษาต่างๆโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ ซึ่ง สธ.ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ.2559 จะจัดตั้งคลินิกดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงพยาบาล 1,000 แห่ง หรือ “1 โรงพยาบาล 1 คลินิกวัยรุ่น” โดยปัจจุบันก็พร้อมเปิดให้บริหารบ้างแล้ว

ด้านนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในส่วนของ ศธ.จะมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน 226 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในนักเรียน โดยจะดูแลนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นอกจากนี้ยังมีการทด ลองให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนนำร่อง 24 แห่ง เพื่อทำการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและให้การดูแลบำบัดรักษาภายในโรงเรียนได้.

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  19th Jul 12

จำนวนผู้ชม:  5162

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข่าว