webmaster's News

KIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมKIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมFacebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  24th May 20

จำนวนผู้ชม:  95

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง