webmaster's News

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim BlamingKIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim BlamingFacebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  16th Feb 20

จำนวนผู้ชม:  74

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง