webmaster's News

จำคุก ! เมินกำจัดแหล่งเพาะยุงลายจำคุก ! เมินกำจัดแหล่งเพาะยุงลายสธ.ออกประกาศให้อำนาจกทม.

ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุ รำคาญ พ.ศ.2545 ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถือเป็นเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมได้ทันที ว่า กทม. มีแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย

1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ทราบถึงอันตรายของโรค อาการ วิธีการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
2.เฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต ที่รับผิดชอบ
3.หากพบว่าบ้าน อาคาร หรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานแจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร
และ 4.หากไม่ปรับปรุงแก้ไข ตามกำหนด ให้เจ้าพนักงานออกคำสั่งให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไข หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิด ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายชวินทร์กล่าวต่อว่า หากตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ และไม่ทราบว่าผู้ใดทำให้เกิดขึ้น เจ้าพนักงานดำเนินการได้ทันที แต่หากทราบว่าเกิดจากการกระทำของบุคคลใด ให้ออกคำสั่งให้บุคคลนั้นปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ท้องถิ่นลงโทษตามมาตรา 85 ส่วนกรณีเป็นอาคารรกร้างว่างเปล่าหรือก่อสร้างไม่เสร็จ ไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจน ให้สำนักงานเขตดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้ทันทีที่มา : ข่าวสด

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  12th Jun 19

จำนวนผู้ชม:  933

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง