webmaster's News

เตือนระวัง11โรคติดต่อช่วงฤดูฝนเตือนระวัง11โรคติดต่อช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมควบคุมโรค สธ.ได้ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 11 โรคติดต่อ ใน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ  โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ  โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  โรคติดต่ออื่นๆ คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส และ 4 ภัยอันตราย คือ เห็ดพิษสัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคที่ 1 เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกอายุ ส่วนโรคปอดบวมเกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการสัมผัส ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นล้างมือ กลุ่มที่ 2 มี 5 โรคที่มียุงเป็นพาหะ ป้องกันได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง ทั้ง 2 โรคป้องกันด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยง อาหารสุกๆ ดิบๆ  และฉีดวัคซีนป้องกันโรค กลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็ก ระบาดทุกปีช่วงฤดูฝนหรือเปิดเทอม  ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้ำนานจนอ่อนนุ่ม กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภาพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ สัตว์มีพิษ ส่วนภัย จากฟ้าผ่าให้หลบในที่ปลอดภัย  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ขับรถด้วยความระมัดระวัง


ที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  24th May 19

จำนวนผู้ชม:  805

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง