ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน อยู่ได้แม้ภัย(พิบัติ)มา

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 11

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 37

Downloaded 12

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน อาหารปลอดภัยในยโสธร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 33

Downloaded 11

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน โรคที่(ไม่)มีคนเหลียวแล

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 13

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน การจัดการภัยพิบัติ"ลุ่มน้ำหลังสวน"

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 14

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน อุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ได้ที่ร้อยเอ็ด

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 14

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน ธรรมนูญผีมอญ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 14

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน โรงเรียนชาวนา

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 36

Downloaded 11

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน 2 ตอน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 14

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 61

Downloaded 16

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 71

Downloaded 22

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 53

Downloaded 14

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 19

เสียงจากภาคี 12 ธ.ค.61  1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 20

เสียงจากภาคี 12 ธ.ค.61  2/2

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 94

Downloaded 15