ธรรมนูญสุขภาพ หมวดย่อย

เวทีเสวนา Action Consumer จากปัญหาสู่การปฏิบัติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1998

Downloaded 302

พิธีเปิดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1256

Downloaded 237

การอภิปราย องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค14ปีที่รอคอย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1926

Downloaded 282

อำนาจหน้าที่ กรรมการ และงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1817

Downloaded 267

พิธีเปิด องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1449

Downloaded 237

เวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2937

Downloaded 406

เสวนา หาทางออก ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย –ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1616

Downloaded 267

มุมมอง ต่อการจัดทำธรรมนูญระบบสุขภาพพื้นที่

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1259

Downloaded 273

ผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณสมศักดิ์ ดำรงกิจถาวร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1498

Downloaded 289

เครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2232

Downloaded 300

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่3 /3

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1383

Downloaded 294

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1508

Downloaded 275

ธรรมนูญสุขภาพของคนลุ่มน้ำภูมี

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1753

Downloaded 309

ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิงเส้นทาง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2608

Downloaded 326