ธรรมนูญสุขภาพ หมวดย่อย

พิธีเปิดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1192

Downloaded 207

การอภิปราย องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค14ปีที่รอคอย

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1792

Downloaded 236

อำนาจหน้าที่ กรรมการ และงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1638

Downloaded 218

พิธีเปิด องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1366

Downloaded 203

เวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2846

Downloaded 364

เสวนา หาทางออก ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย –ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1507

Downloaded 233

มุมมอง ต่อการจัดทำธรรมนูญระบบสุขภาพพื้นที่

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1142

Downloaded 228

ผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณสมศักดิ์ ดำรงกิจถาวร

ชมล่าสุดเมื่อ44 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1412

Downloaded 250

เครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2157

Downloaded 260

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่3 /3

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 257

ธรรมนูญสุขภาพของคนลุ่มน้ำภูมี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1628

Downloaded 267

ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิงเส้นทาง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2428

Downloaded 280

เสวนา สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอน3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1330

Downloaded 253