ธรรมนูญสุขภาพ หมวดย่อย

พิธีเปิดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1185

Downloaded 204

การอภิปราย องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค14ปีที่รอคอย

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1783

Downloaded 235

อำนาจหน้าที่ กรรมการ และงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1622

Downloaded 218

พิธีเปิด องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1359

Downloaded 202

เวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2839

Downloaded 361

เสวนา หาทางออก ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย –ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1496

Downloaded 231

มุมมอง ต่อการจัดทำธรรมนูญระบบสุขภาพพื้นที่

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1132

Downloaded 225

ผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณสมศักดิ์ ดำรงกิจถาวร

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1405

Downloaded 248

เครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ คุณปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2152

Downloaded 257

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1322

Downloaded 244

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่3 /3

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1311

Downloaded 256

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 238

ธรรมนูญสุขภาพของคนลุ่มน้ำภูมี

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1618

Downloaded 264

ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิงเส้นทาง

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2414

Downloaded 277

เสวนา สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอน3

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1316

Downloaded 251