ธรรมนูญสุขภาพ หมวดย่อย

แนวทางการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมู่พระสงฆ์ ?

ชมล่าสุดเมื่อ1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 643

Downloaded 

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นโรคอะไร ? และ สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ชมล่าสุดเมื่อ27 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 678

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ41 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3713

Downloaded 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ฉบับสั้น

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2074

Downloaded 

อภิปราย ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1484

Downloaded 

สุขภาพทางปัญญา... จากหลักการสู่ปฏิบัติการในระบบสุขภาพ 29 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 862

Downloaded 

การเสนอธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สู่สภานิติบัญญัติฯ 2 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 512

Downloaded 

สถานการณ์ด้านระบบสุขภาพ : ธรรมมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (infographic)

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1437

Downloaded 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2343

Downloaded 

Animation ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ ๒ ( ฉบับล่าสุด)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1540

Downloaded 

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 532

Downloaded 

เสวนา สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอน3

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1422

Downloaded