กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 592

Downloaded 130

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 485

Downloaded 122

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 575

Downloaded 116

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 520

Downloaded 134

เปิดการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 612

Downloaded 119

รับชมวิดีทัศน์ ก่อนจะถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 538

Downloaded 132

รายการ สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 398

Downloaded 113

เรื่องเล่าสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 403

Downloaded 124

หนังสือดีชวนอ่าน

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 396

Downloaded 118

พลังพลเมืองพื้นที่สู่ระดับชาติ สู่วิกฤตสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 399

Downloaded 111