ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 156

Downloaded 8

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 18 ธ.ค. 62  2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 122

Downloaded 8

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 (1/2) 18 ธ.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 101

Downloaded 7

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 (2/2)  18 ธ.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 96

Downloaded 9

กิจกรรมเสียงจากภาคีจานวน ๔ ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 122

Downloaded 9

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพฯ จำนวน 9 มติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 286

Downloaded 11

พิธีเปิด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 169

Downloaded 7

วีดิท้ศน์ "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ"

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 309

Downloaded 13

ปาฐกถาพิเศษ โดย นางทิวาพร ศรีวรกุล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 95

Downloaded 8

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 313

Downloaded 9

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายกิจจา เรืองไทย

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 92

Downloaded 3

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 5/5

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 64

Downloaded 7

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 4/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 10