อื่น ๆ หมวดย่อย

เวทีเสวนา ผู้สูงอายุ และการดูแลที่บ้าน (Home Health Care)  ช่วงที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ24 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1306

Downloaded 

เวทีเสวนา การนำเสนอหัวข้อ มานุษยวิทยากับภัยภิบัติ ( Antbropology of Disaster ) ช่วงที่ 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 832

Downloaded 

การเผชิญความตายในสังคมร่วมสมัย: ธุรกิจ จิตวิญญาณ และการแพทย์ ช่วงที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1116

Downloaded