webmaster's News

โครงการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5โครงการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5โครงการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 (Thailand Youth Policy Initiative :TYPI on PM2.5)

สช. สสส. และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand) ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว ผ่านการประกวดนโยบาย ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อฝ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5  ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการร่วมร่างนโยบายของเด็กและเยาวชนเพื่อยื่นต่อสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นภายในเดือนสิงหาคมนี้

โครงการฯ นี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมทางสังคมของเยาวชน เพราะทั้งทาง IFMSA-Thailand สสส. และ สช. ต่างตระหนักว่า เยาวชน หรือ คนรุ่นใหม่ ไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมเท่าที่ควร รวมถึง ความคิดจากคนรุ่นใหม่ ล้วนเป็นความคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดเหล่านี้ หากได้รับโอกาสแล้ว อาจเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศได้ นอกจากนี้ทุกผลงานที่ถูกสร้างโดยทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกนำไปพิจารณาต่อ ไม่ว่าการพัฒนาต่อยอดด้านนโยบาย หน่วยงานเอกชนที่เล็งเห็นถึงแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่และต้องการสนับสนุนทีมและผลงานที่มีแนวคิดตรงกับหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันต่อ

ขั้นตอนการสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ : 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
2. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ทีม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยผู้จัดจะแจ้งผลไปยังผู้สมัคร
3. ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่ง ร่างนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมภายใต้ 5 หัวข้อ คือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี, การปกครอง, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม
4. ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วม Workshop ทั้ง Online และ Onsite* เพื่อจัดทำร่างนโยบายและประกวดนโยบายร่วมกับทีมโค้ช
5. ระยะเวลาการจัด Workshop และกิจกรรม : 17-24 กรกฏาคม พ.ศ.2564
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน
5.1 Pre-conference จัดในรูปแบบ online meeting ในวันที่ 17 กรกฎาคม  2564
5.2 Working Period ในรูปแบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ตั้งแต่ 17 ถึง 23 กรกฎาคม 2564
5.3 Main Conference ในรูปแบบ on-site ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564*
*รูปแบบการจัดงานสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เงื่อนไขผู้สมัคร
1. จำนวนของทีมผู้สมัครมีได้ตั้งแต่ 1-5 คน
2. มีอายุตั้งแต่ 16-30 ปี
3. ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
5. ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย แต่ต้องอาศัยหรือมีที่อยู่ในประเทศไทยและสามารถเข้าร่วมงานได้ (โดยทั้งนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมของงานคือ การสื่อสารภายในงานเป็นหลักจะใช้ ภาษาไทย และผลงานที่นำเสนอต้องออกมาเป็นภาษาไทย เท่านั้น)

รางวัลชนะเลิศจะมอบให้แก่ทีมผู้ชนะ ได้แก่
1. รางวัล Best Innovation ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
2. รางวัล Best Solution to Selected Problem Statement ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
3. รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัน จำนวน 2,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- นนทกร ศิริวัฒนสาธร   โทร. 087-322-4566
E-mail : nontakorn.si@hotmail.com หรือ npo@ifmsa-th.org
- ฐิติกาญจน์ จึงธีรพานิช โทร. 098-264-3748
E-mail : thitikarnjungteerapanich@gmail.com หรือ thitikan-mint@hotmail.com

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  30th Apr 21

จำนวนผู้ชม:  1381

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอง