webmaster's News

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 20 เคาะแล้ว! 4 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะเกาะติด 4PW ฉบับที่ 20 เคาะแล้ว! 4 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะเกาะติด 4PW ฉบับที่ 20 ปี 2560 ข่าวสาร 4PW เพื่อ “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”
ในฉบับนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่อง  คือ
1.  เคาะแล้ว! 4 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ
2.  เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุ่นใจ ก้าวไปกับ สช. สร้างแรงบันดาลใจ - บ่มเพาะทางสังคมดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  16th Oct 17

จำนวนผู้ชม:  124

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   เกาะติด 4PW

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง