ข่าวใหม่ล่าสุด

กรรมการติดตามผลกระทบสุขภาพจากการค้าเสรี ถกนโยบายสิทธิบัตรยา เตรียมข้อเสนอพัฒนาระบบยาสนับสนุนประเทศไทย ๔.๐

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพผนึก ๒ องค์กร สังคายนาการผลิตและบริหารจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพ

สธ. เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างคนไทย 4.0 หลังพบความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำ เพียงร้อยละ 1.6

นโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) โดย:นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

‘ยาชุด-ยาลูกกลอน-ยาหม้อ’ ปนเปื้อนสเตียรอยด์อื้อ ป่วย 1 ราย ค่าใช้จ่ายทางอ้อมร่วม 1.5 หมื่น

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 110

1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

Watched: 8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 94

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

คนไทย 26 ล้านคนไขมันในเลือดสูง

Watched: 8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 114

ปฏิรูปการวางแผนผลิตกำลังคนทศวรรษหน้าต้องสร้างทีมสุขภาพ สตาร์ทอัพเทคโนโลยีช่วยจัดการ

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

Watched: 7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 101

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

WHO ชมไทย ดันร่าง พ.ร.บ.โค้ดนมฯ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 106

สช. แนะมองรอบด้านนโยบายดึงบริษัทประกันเอกชน คุมเบิกจ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการทั่วประเทศ

ห่วง ‘โรคเบาหวาน’ คุกคามสุขภาพคนไทย ผนึกภาคีด้านสุขภาพแก้ปัญหาทั้งระบบ

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 25 58

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 199

๑๖ องค์กรร่วมผลักดันข้อเสนอเตรียมความพร้อมไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 112