สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 หมวดย่อย

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 3/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1145

Downloaded 199

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 2/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1160

Downloaded 218

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 1/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1024

Downloaded 172

มติ 5.2 การบริหารจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ( สุขใจ ไม่คิดสั้น ) ตอนที่ 2/2 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 698

Downloaded 153

มติ 5.2 การบริหารจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ( สุขใจ ไม่คิดสั้น ) ตอนที่ 1/2 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 621

Downloaded 169

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 3/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 973

Downloaded 168

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 2/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1060

Downloaded 192

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 1/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1028

Downloaded 202