webmaster's News

เมื่อสินค้าหมดอายุ... ถูกนำมาวางขายเมื่อสินค้าหมดอายุ... ถูกนำมาวางขายคอลัมน์ ไขปัญหาผู้บริโภค: เมื่อสินค้าหมดอายุ... ถูกนำมาวางขาย
 โดย สคบ.
         
E-Mail : www.ocpb.go.th

แม่บ้านยุคดิจิตอลนิยมจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้ามากกว่าตลาดสด อาจเพราะด้วยความสะดวก ความสะอาด และสินค้าที่หลากหลาย ทำให้หลาย ๆ ครั้งคุณแม่บ้านเพลิดเพลินกับการซื้อของจนละเลยที่จะดูรายละเอียดของสินค้า

โดยเฉพาะ 'ฉลากสินค้า" ที่จะระบุสาระสำคัญสำหรับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้า วิธีใช้ ส่วนประกอบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ เมื่อคุณแม่บ้านไม่ได้สังเกตฉลากเหล่านี้ให้ดี การซื้อสินค้าที่หมดอายุจึงเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าประเภทเนยชีส ราคา 85 บาท จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นได้นำมารับประทานพบว่า ฉลากสินค้าระบุให้รับประทานก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558 ซึ่งหมดอายุแล้ว แต่ห้างฯ ยังนำสินค้ามาจำหน่าย และประสงค์ให้ห้างฯ รับผิดชอบ ดังนี้ 1. ค่าติดต่อประสานงาน 2. ค่าเสียเวลา 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4. ค่าเสียโอกาสที่ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย  5. ค่าเสียความรู้สึกด้านจิตใจ 6. ขาดความมั่นใจในการใช้บริการห้างฯ ทุกสาขา 7. กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั่วไป โดยขอค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งจะนำไปทำโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์อาหารปลอดภัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค  กรณีนี้ ทางห้างฯ ได้นำกระเช้าไปมอบให้ผู้บริโภคเพื่อแสดงความขอโทษในเบื้องต้นแล้ว ส่วนข้อเสนอนั้นต้องนำไปให้ผู้บริหารตัดสินใจ

เชื่อว่าคงไม่มีห้างฯ ใด จงใจนำสินค้าที่หมดอายุแล้วมาจำหน่าย หากแต่อาจเป็นความบกพร่องในการคัดสรรสินค้ามาจำหน่าย เรื่องนี้ทางห้างฯต้องกวดขันมากขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องของผู้บริโภคนั้นไม่อาจฟันธงได้ว่าเป็นข้อเรียกร้องที่มากเกินความเสียหายที่ได้รับ เพราะผู้บริโภคยังไม่ได้รับประทานเนยชีสที่หมดอายุนั้น แต่เพื่อผู้บริโภคท่านอื่นไม่เดือดร้อน

สิ่งสำคัญที่ สคบ. อยากเตือนผู้บริโภคคือ ไม่มีสิ่งใดในโลกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ก่อนซื้อสินค้าใด ต้องอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียด โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับอาหาร เพราะถ้าพบความผิดปกติหรือสิ่งใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะได้แก้ไขได้ทันที ซึ่งอาจจะเป็นการประนีประนอม และช่วยกันสร้างสังคมอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ.

ที่มา : เดลินิวส์

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  30th Nov 18

จำนวนผู้ชม:  782

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง