สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.) หมวดย่อย

มิวสิควีดิโอเพลง "เพิ่มพลังพลเมือง"

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 759

Downloaded 131

อำนาจเจริญ จังหวัดบูรณาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1293

Downloaded 188

สมัชชาสุขภาพฯ การปฏิรูปประเทศไทย ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 952

Downloaded 170

วิดีทัศน์ \\\"ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1179

Downloaded 170

ปาฐกถา คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1458

Downloaded 156

ปาฐกถา ศ.นพ.ประเวศ วะสี ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1763

Downloaded 155

เวที\\\"ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำ\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1076

Downloaded 163

เวทีเสวนา การปฏิรูปประเทศไทยในมุมมองคนสุโขทัย

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1173

Downloaded 161

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่7

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1006

Downloaded 173

หมายเหตุประเทศไทย ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 863

Downloaded 148

ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย แนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1108

Downloaded 173

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ21 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1549

Downloaded 203

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 854

Downloaded 161

ท่าทีของผู้นำรัฐบาลต่อความเห็นจากทุกภาคส่วน

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 981

Downloaded 154