สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.) หมวดย่อย

มิวสิควีดิโอเพลง "เพิ่มพลังพลเมือง"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 769

Downloaded 135

อำนาจเจริญ จังหวัดบูรณาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1297

Downloaded 192

สมัชชาสุขภาพฯ การปฏิรูปประเทศไทย ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ21 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 955

Downloaded 174

วิดีทัศน์ \\\"ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1186

Downloaded 175

ปาฐกถา คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1466

Downloaded 159

ปาฐกถา ศ.นพ.ประเวศ วะสี ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1772

Downloaded 158

เวที\\\"ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำ\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1085

Downloaded 168

เวทีเสวนา การปฏิรูปประเทศไทยในมุมมองคนสุโขทัย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1179

Downloaded 165

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่7

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1013

Downloaded 180

หมายเหตุประเทศไทย ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 867

Downloaded 153

ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย แนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1115

Downloaded 177

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1555

Downloaded 207

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 862

Downloaded 166

ท่าทีของผู้นำรัฐบาลต่อความเห็นจากทุกภาคส่วน

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 992

Downloaded 160