การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA) หมวดย่อย

วิดีทัศน์เรื่อง โรคมินามาตะ-โรคร้ายจากมลพิษอุตสาหกรรม โดย NHK 10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 19

Downloaded 1

งาน  River’s Voices Forum เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ ช่วง การแถลงข่าว  30 เมษายน 2559

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 92

Downloaded 8

Keynote Speech IA in Sustainable Development : Success & challenge by  Mr. Sudhi R. Mukherjee  24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 104

Downloaded 24

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 94

Downloaded 19

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 100

Downloaded 18

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 99

Downloaded 17

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 100

Downloaded 29

Keynote Speech : HIA in The Greater Mekong Sub-Regional Countries by Mr. Robert Bos 24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 130

Downloaded 24

Opening Ceremonies Opening Speech by Admiral Narong Pipatanasai 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 56

Downloaded 13

Opening Ceremonies Conference reported by Dr. Wiput Phoolcharoen 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 73

Downloaded 13

Opening Ceremonies Welcome remarks by Prof. Dr. Sujin Jinahyon 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 83

Downloaded 14

Panel Discussion 2 : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 80

Downloaded 9

Panel Discussion 2  : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 77

Downloaded 21

STAKEHOLDER CONSULTATION FOR POST 2015 RESOURCE MOBILIZATION IN ENHANCING HIA IN ASEAN  (animation)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 142

Downloaded 31