การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA) หมวดย่อย

งาน  River’s Voices Forum เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ ช่วง การแถลงข่าว  30 เมษายน 2559

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 37

Downloaded 3

Keynote Speech IA in Sustainable Development : Success & challenge by  Mr. Sudhi R. Mukherjee  24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 65

Downloaded 22

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 63

Downloaded 16

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 16

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 61

Downloaded 16

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 23

Keynote Speech : HIA in The Greater Mekong Sub-Regional Countries by Mr. Robert Bos 24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 82

Downloaded 19

Opening Ceremonies Opening Speech by Admiral Narong Pipatanasai 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 33

Downloaded 9

Opening Ceremonies Conference reported by Dr. Wiput Phoolcharoen 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 47

Downloaded 11

Opening Ceremonies Welcome remarks by Prof. Dr. Sujin Jinahyon 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 11

Panel Discussion 2 : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 46

Downloaded 6

Panel Discussion 2  : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 18

STAKEHOLDER CONSULTATION FOR POST 2015 RESOURCE MOBILIZATION IN ENHANCING HIA IN ASEAN  (animation)

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 112

Downloaded 24

Constructing a caring and sharing , the role of HIA in ASEAN (animation)

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 107

Downloaded 11