การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA) หมวดย่อย

การสัมมนาภาคบ่าย เวทีเสวนา 60 ปี โรคมินามาตะ ฯ  10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 26

Downloaded 5

การสัมมนาภาคเช้า เวทีเสวนา 60 ปี โรคมินามาตะ ฯ ช่วงที่ 2/2 10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 30

Downloaded 6

การสัมมนาภาคเช้า เวทีเสวนา 60 ปี โรคมินามาตะ ฯ ช่วงที่ 1/2 10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 28

Downloaded 6

กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา และ แถลงข่าวร่วม เวทีเสวนา 60 ปี โรคมินามาตะ ฯ 10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 26

Downloaded 6

วิดีทัศน์เรื่อง โรคมินามาตะ-โรคร้ายจากมลพิษอุตสาหกรรม โดย NHK 10 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 39

Downloaded 9

งาน  River’s Voices Forum เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ ช่วง การแถลงข่าว  30 เมษายน 2559

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 107

Downloaded 10

Keynote Speech IA in Sustainable Development : Success & challenge by  Mr. Sudhi R. Mukherjee  24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 26

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 107

Downloaded 23

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 21

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 19

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 32

Keynote Speech : HIA in The Greater Mekong Sub-Regional Countries by Mr. Robert Bos 24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 151

Downloaded 26

Opening Ceremonies Opening Speech by Admiral Narong Pipatanasai 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 16