การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA) หมวดย่อย

Keynote Speech IA in Sustainable Development : Success & challenge by  Mr. Sudhi R. Mukherjee  24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 57

Downloaded 20

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 15

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 58

Downloaded 15

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 54

Downloaded 14

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 52

Downloaded 18

Keynote Speech : HIA in The Greater Mekong Sub-Regional Countries by Mr. Robert Bos 24th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 71

Downloaded 17

Opening Ceremonies Opening Speech by Admiral Narong Pipatanasai 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 29

Downloaded 8

Opening Ceremonies Conference reported by Dr. Wiput Phoolcharoen 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 39

Downloaded 8

Opening Ceremonies Welcome remarks by Prof. Dr. Sujin Jinahyon 23th November 2015

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 37

Downloaded 10

Panel Discussion 2 : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 5

Panel Discussion 2  : IA institution in ASEAN 24th November 2015 part 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 51

Downloaded 16

STAKEHOLDER CONSULTATION FOR POST 2015 RESOURCE MOBILIZATION IN ENHANCING HIA IN ASEAN  (animation)

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 104

Downloaded 23

Constructing a caring and sharing , the role of HIA in ASEAN (animation)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 103

Downloaded 10

วีดิทัศน์ คืนสินแร่...แลกสายใย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 164

Downloaded 37

ภูเหล็ก ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ ( ใส่คำบรรยายภาษาอังกฤษ )

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 176

Downloaded 53