NCDs ' Articles

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

Watched: 20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 694

มติกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  หนุนคนไทยเพิ่ม  กิจกรรมทางกาย ทำคนไทยสุขภาพแข็งแรง

15ล.คนเสี่ยง'เครียด-อ้วน-ซึม' ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ-หมดไฟทำงาน

15ล.คนเสี่ยง'เครียด-อ้วน-ซึม' ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ-หมดไฟทำงาน

Watched: 20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1500

สานพลังการพัฒนา แก้ 5 ปัญหายอดฮิตในพื้นที่ อุบัติเหตุ-ผู้สูงวัย-ขยะ-อาหารปลอดภัย-NCDs

แก้พฤติกรรมเด็กติดเค็ม ได้สุขภาพ ไม่เป็นโรคไต

แก้พฤติกรรมเด็กติดเค็ม ได้สุขภาพ ไม่เป็นโรคไต

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1331

คนไทยตายด้วยโรค NCDs ชั่วโมงละ 37 คน เร่งป้องกัน-ควบคุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

คมส. ใส่เกียร์ห้าเร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ เน้นปัญหา ‘เด็ก-น้ำดื่ม-NCDs’ วาระด่วน

คจ.สช. ประกาศ ๒ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

Watched: 48 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1643

ดูแลตัวเองห่าง 4 ปัจจัย เลี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดูแลตัวเองห่าง 4 ปัจจัย เลี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1771

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1676

กระตุ้นคนไทยเลิกพฤติกรรม “เนือยนิ่ง” เตรียมสตาร์ทประเด็น “กิจกรรมทางกาย” เคลื่อนใหญ่ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1968

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1855

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

Watched: 23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1732

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2112