นายสุชาติ  สูงเรือง

จำนวนผู้เข้าชม 1705

เวทีเติมหัวใจครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม 698

สมัชชาสุขภาพ คร้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม 645

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม 554

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม 448

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 5

จำนวนผู้เข้าชม 409

เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 406

ภาพสรรหา NGO 15กันยายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 355

ภาพทำบุญบวช 29มีนาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 346

งานที่พัทยา 24เมษายน 2549

จำนวนผู้เข้าชม 342

ภาพสรรหา NGO 15กันยายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 337

ภาพสรรหา NGO 15กันยายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 314