เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 425

ห้องเอสแคป

จำนวนผู้เข้าชม 591

ภาพUN 1พฤศจิกายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 445

ภาพ Richmont 10พฤษภาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 318

ภาพเวทีสาธารณะ 12มกราคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 348

เวทีเติมหัวใจครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม 711

ภาพทำบุญบวช 29มีนาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 300

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม 431

ภาพ มาตรา11 4พฤษภาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 298

ห้องเอสแคป

จำนวนผู้เข้าชม 648