สมัชชาสุขภาพ คร้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม 590

ประชุม ที่ สวรส.

จำนวนผู้เข้าชม 269

ภาพทำบุญบวช 29มีนาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 300

งานแถลงข่าว "มาตรา67 ขจัดขัดแย้ง แก้ปมมาบตาพุด"

จำนวนผู้เข้าชม 633

เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 336

พิจารณา พ.ร.บ. 28ธันวาคม2549

จำนวนผู้เข้าชม 333

ภาพ Workshop คณะกรรมการผู้หว่าน 3สิงหาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 342

ภาพสรรหา NGO 15กันยายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 255

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 4

จำนวนผู้เข้าชม 581