ประชุม ที่ สวรส.

จำนวนผู้เข้าชม 309

ภาพต่างประเทศ Ambassador Nether land 20พฤษจิกายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 509

ภาพทำแผน ปี51 (เขาใหญ่)

จำนวนผู้เข้าชม 287

ภาพทำแผนปี 51 (เขาใหญ่)

จำนวนผู้เข้าชม 275

เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 322

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม 576

ร้านริมขอบฟ้า 1กันยายน2549

จำนวนผู้เข้าชม 301

ภาพเวทีสาธารณะ 12มกราคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 273

เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 418

คณะกรรมการขับเคลื่อน1

จำนวนผู้เข้าชม 262

ดร.เสรี  พงศ์พิศ

จำนวนผู้เข้าชม 2446

ภาพทำแผนปี 51 (เขาใหญ่)

จำนวนผู้เข้าชม 240

ภาพทำบุญบวช 29มีนาคม2550

จำนวนผู้เข้าชม 268