หมวดรูปภาพ

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 1

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 1

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 23

ทั่วไป

ภาพบรรยากาศเวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญทิตย์

คำค้นหา: เติมหัวใจครั้งทื่1

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 2

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 2

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 29

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำค้นหา: เวทีเติมหัวใจ2

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 3

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 3

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 27

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 3 ณ เสถียรธรรมสถาน

คำค้นหา: "เติมหัวใจ3 เวที

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 27

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กรกฏาคม 2551

คำค้นหา: เติมหัวใจ4

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 40

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2551

คำค้นหา: เวทีเติมหัวใจ5

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 6

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 6

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 32

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่6 วันที่ 8 ตุลาคม 2551

คำค้นหา: เวทีเติมหัวใจ6

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 7

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 7

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 42

ทั่วไป

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

คำค้นหา: เวทีเติมหัวใจ7

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 8

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 8

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 0

ทั่วไป

ภาพบรรยากาศงาน เวที "เติมหัวใจให้สังคม" วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เสถียรธรรมสถาน

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 9

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 9

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 79

ทั่วไป

เวที เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 11 มีนาคม 2552 ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 อิมแพค เมืองทองธานี

คำค้นหา: ครั้งที่9 เติมหัวใจให้สังคม เวที

ภาพงานแถลงข่าว "มาตรา 67 ขจัดขัดแย้ง แก้ปมมาบตาพุด"

ภาพงานแถลงข่าว "มาตรา 67 ขจัดขัดแย้ง แก้ปมมาบตาพุด"

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 10

ทั่วไป

ภาพงานแถลงข่าว "มาตรา 67 ขจัดขัดแย้ง แก้ปมมาบตาพุด" วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: แก้ปมมาบตาพุด ขจัดขัดแย้ง มาตรา67 แถลงข่าว

ภาพงานแถลงข่าวงานสัมมนาแผนพัฒนาภาคใต้ วันที่ 13 มีนาคม 2552

งานสัมนา แผนพัฒนาภาคไต้ ทำอย่างไร ไม่ให้ข้ำรอยมาบตาพุด วันที่ 13 มีนาคม 2552

คำค้นหา: มาบตราพุด วันที่ มีนาคม 2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เติมหัวใจให้สังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เติมหัวใจให้สังคม

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 2

ทั่วไป

กิจกรรมสุนทรียสนทนา ก้าวสู่ ทศวรรษที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เติมหัวใจให้สังคม วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำค้นหา: ธีระ อำนาจ ประพจน์ ธรรมรักษ์

รูปคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

รูปคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 33

ทั่วไป

รูปภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: เลขาธิการ จินดาวัฒนะ นพ.อำพล

ศาลายาเสวนา "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"

ศาลายาเสวนา "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 9

ทั่วไป

ศาลายาเสวนา "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คำค้นหา: ศาลายา 2552 มหิดล พฤษภาคม

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เวทีรับฟังความเห็น ร่างวาระ / ประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2552 จังหวัดนครสวรรค์

คำค้นหา: นครสวรรค์ จังหวัด สุขภาพ สมัชชา

สมัชชาฯเฉพาะประเด็น จังหวัดระยอง (3เมษายน2552)

สมัชชาฯเฉพาะประเด็น จังหวัดระยอง (3เมษายน2552)

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 68

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การทำแผนลดและขจัดมลพิษ เพื่อสุขภาวะคนระยอง”

คำค้นหา: เพื่อสุขภาวะคนระยอง” “การทำแผนลดและขจัดมลพิษ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

Prince Mahidol Award Conference 2011

Prince Mahidol Award Conference 2011

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 0

ทั่วไป

Prince Mahidol Award Conference 2011

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติครั้งที่ 1 (20 ก.ค. 52)

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติครั้งที่ 1 (20 ก.ค. 52)

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 11

ทั่วไป

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติครั้งที่ 1 "ทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง 502 อาคารศศปฐศาลา สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้นหา: สุวิทย์ ศศปฐศาลา โต๊ะกลม ประชุม

การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ

คำค้นหา: 26มกราคม2552

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2552

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2552

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 16

ทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2552

คำค้นหา: ครั้งที่1/2552 แห่งชาติ สุขภาพ คณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 20

ทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552 วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ทำเนียบรัฐบาล

คำค้นหา: 2/2552 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การประชุม

งานเสวนา"สุขภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ กรณีมาบตาพุต"

ภายบรรยากาศงาน เสวนา "สุขภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ กรณีมาบตาพุต วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

คำค้นหา: กรณี มาบตาพุต" มลพิษ เขตควบคุม

งานแถลงข่าว "เติมหัวใจให้สังคม" จากเวทีสู่หน้าปัดวิทยุ

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว "เติมหัวใจให้สังคม" จากเวทีสู่หน้าปัดวิทยุ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เสถียรธรรมสถาน

คำค้นหา: งานแถลงข่าว

งานแถลงข่าว "จับหัวใจ 7ยุทธศาสตร์ ทางรอดวิกฤตระบบยา"

งานแถลงข่าว "จับหัวใจ 7ยุทธศาสตร์ ทางรอดวิกฤตระบบยา"

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 14

ทั่วไป

งานแถลงข่าว "จับหัวใจ 7ยุทธศาสตร์ ทางรอดวิกฤตระบบยา" วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552 โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: วิกฤตระบบยา 7ยุทธศาสตร์ จับหัวใจ งานแถลงข่าว

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 66

ทั่วไป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552

คำค้นหา: ห้องเอสแคป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2548

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2548

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 106

ทั่วไป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2548

คำค้นหา: 12พฤษภาคม2548 เวทีจุดประกาย

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 26

ทั่วไป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

คำค้นหา: สมัชชา

งานสัมมนา"แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด"

งานสัมมนา "แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตราพุด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพ

คำค้นหา: มีนาคม 2552 มาบตาพุด" ไม่ให้ซ้ำรอย