ดร.เสรี  พงศ์พิศ

จำนวนผู้เข้าชม 2446

รศ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์

จำนวนผู้เข้าชม 1423

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม 667

งานแถลงข่าว "มาตรา67 ขจัดขัดแย้ง แก้ปมมาบตาพุด"

จำนวนผู้เข้าชม 629

เวทีเติมหัวใจครั้งที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม 622

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม 576

ภาพต่างประเทศ Ambassador Nether land 20พฤษจิกายน2550

จำนวนผู้เข้าชม 509

เวทีจุดประกาย 12พฤษภาคม2548

จำนวนผู้เข้าชม 454

เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม 426