วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ

Facebook


วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ เริ่มใช้ใน พิธีเปิด งานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25623
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  82

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   19 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด:   สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(20ดาวน์โหลด)