ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่2 13 ธ.ค.61 ห้องประชุม 2 ช่วงบ่าย 2/2Facebook


ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๒ 13 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย 2/2
1.ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  109

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   13 ธันวาคม 2561

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(30ดาวน์โหลด)