เปิดนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ 5 มี.ค.61Facebook


เปิดนิทรรศการ และเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

เปิดนิทรรศการ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นำเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ โดย ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  276

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา