หมวดเสียง

เวทีเสวนา แรงงานนอก

เวทีเสวนา แรงงานนอก

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 4

เวทีเสวนา แรงงานนอก

คำค้นหา: ณาตยา_แววีรคุปต์ รศ.เสรี_ศุภราทิตย์ แผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำตามฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นครปฐม

เวทีเสวนา แรงงานนอกระบบกับความมั่นคงทางสุขภาพ

เวทีเสวนา แรงงานนอกระบบกับความมั่นคงทางสุขภาพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ 30 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

คำค้นหา: สุขภาพ แรงงาน ถ่ายทอดสด

เวทีวิชชาการ

เวทีวิชชาการ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

เวทีวิชชาการ

คำค้นหา: test

เวทีสาธารณะ "การผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมไทยได้อะไร"

เวทีสาธารณะ "หลักสูตรแพทย์นานาชาติ สังคมไทยได้อะไร"

คำค้นหา: part1 สังคมได้อะไร แพทย์นานาชาติ หลักสูตร

เวทีสาธารณะ การแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพฯมาบตาพุด

เสียง เวทีสาธารณะการแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จากจังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

คำค้นหา: เวทีสาธารณะการแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุด

เวทีสาธารณะรับฟังความเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิง

เวที สาธารณะ รับฟังความเห็น ร่างธรรมนูญสุขภาพ ตำบล ริมปิง 29 มิถุนายน 2553

คำค้นหา: ตำบล ริมปิง 29มิถุนายน2553 ตอนที่2

เสียงเสวนาสื่อมวลชน

เสียงเสวนาสื่อมวลชน

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงเสวนาสื่อมวลชน รู้จัก และเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สื่อมวลชนหลักเกณฑ์ประเมินผลระบบสุขภาพ

เสียงศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2

เสียงศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2 "ยาไทยแพงทะลุฟ้า คนไทยเข้าไม่ถึงยาจำเป็น" วันพุธที่18 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำค้นหา: คนไทยเข้าไม่ถึงยา ยาไทยแพงทะลุฟ้า ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่2

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เลขาธิการ จินดาวัฒนะ

เสียงการเสวนา "เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคตCL"

เสียงการเสวนา "เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคตCL" วันที่ 29 กรกฏาคม 2552 ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

คำค้นหา: เสวนาเหลียวมองผลกระทบก่อนคิดถึงอนาคตCL

เสียงการแถลงข่าว

เสียงการแถลงข่าว

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงงานแถลงข่าว ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: ขจัดขัดแย้งแก้ปมมาบตาพุด งานแถลงข่าวมาตรา67

เสียงการประชุม กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มาตรา67 วันที่9 มิ.ย 52

เสียงการประชุม กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มาตรา 76 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพ

คำค้นหา: เสียงการประชุมกลไกฯมาตรา67

เสียงการประชุมภาคีต่างๆของ สช

เสียงการประชุมภาคีต่างๆของ สช

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม เสวนา งานต่างๆของภาคี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สู่ความอยู่เย็น เป็นสุข ครั้งที่2 ชุมชนพึ่งตนเอง

เสียงการประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล

คำค้นหา: มาตรา12 สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่ 4/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่ 4/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม คสช วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552

คำค้นหา: การประชุม นายก อภิสิทธิ์ ครั้งที่4/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่3/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่3/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม คสช ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ รัฐสภา

คำค้นหา: มิติคณะกรรมการคสช.ครั้งที่3 ประชุมคสช

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 6

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

คำค้นหา: แรงงานช้ามชาติ กำลังคนทางการแพทย์

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่  2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สุขภาพชุมชน ศ.นพ.ประเวศ_วะสี มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2

มาตรา 12

มาตรา 12

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 48

สิทธิในวาระสุดท้าย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพมาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง ทั้งนี้หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nationalhealth.or.th หรือเว็บไซต์ http://www.thailivingwill.in.th

คำค้นหา: ชีวมวล โรงงานไฟฟ้าชีวมวล Biomass ถ่านหิน

แถลงข่าววาเลนไทม์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

แถลงข่าววาเลนไทม์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ 10 กุมภาพันธ์ 2553

คำค้นหา: เติมหัวใจให้สังคม คอนเสิร์ตช่วยเฮติ วาเลนไทม์ แถลงข่าว

รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด รายการ บอกเล่า 965 โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 21

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ความถี่ FM 92.5 MHz / AM 891 MHz โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ วิสุทธิ_บุญญะโสภิต การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ พลังชุมชนสร้างสุข

รายการบอกเล่า965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

รายการบอกเล่า965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

รายการ บอกเล่า 965 โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช. ติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 21.00-22.00 น. FM 96.5

รายการบันทึกสถานการณ์

รายการบันทึกสถานการณ์

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

รายการบันทึกสถานการณ์

รายงานข่าวสุขภาวะ

รายงานข่าวสุขภาวะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1502

รายงานข่าวสุขภาวะ

คำค้นหา: ผักตบชวา กำจัดยุงลาย กำจัดผักตบชวา ประชารัฐร่วมใจ

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1919

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

คำค้นหา: เชียงใหม่ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง

ราชดำเนินเสวนา

ราชดำเนินเสวนา

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

013152ราชดำเนินเสวนา ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ

คำค้นหา: เสวนา ราชดำเนิน

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

คำค้นหา: E-sport ผู้เล่น ติดเกม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

คำค้นหา: มหาอุทกภัย อภิปรายหมู่

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

คำค้นหา: รอบรู้พัฒนาประชาสังคมสามหมอก แม่ฮ่องสอน

ศาลายาเสวนา เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่"

ศาลายาเสวนา เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่" วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คำค้นหา: ศาลายา มหาวิทยาลัย มหิดล 2552

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 NHA11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 35

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

คำค้นหา: ธันวาคม เกาะติดสมัชชาสุขภาพครั้งที่11 รายงานข่าวสุขภาวะ

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

คำค้นหา: น.พ._สุวิทย์_วิบูลผลประเสริฐ,สมัชชาสุขภาพภาคใต้

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 9

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

คำค้นหา: สุขภาวะเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา สร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่เล่น NHA10

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

คำค้นหา: session Technical

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 99

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

คำค้นหา: สุนทรพจน์ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4 พ.ศ2554

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4 พ.ศ2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2554 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

คำค้นหา: สารคีดสั้นชุดบอกเล่าเก้าสิบสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

คำค้นหา: ประชุมวิชาการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 39

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

คำค้นหา: Scoop สรุปการประชุม คจ.สชครั้งที่2 Road_To_NHA2012

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

คำค้นหา: คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจสช ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดร.ศิรินา_โชควัฒนา

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 34

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

คำค้นหา: นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กล่าวสุนทรพจน์ NHA7 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

คำค้นหา: Module Core โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง

สมัชชาคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรม

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

สมัชชาคุณธรรม

คำค้นหา: สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย นพ.เกษม_วัฒนชัย สมัชชาคุณธรรม คำค้น

สมัชชาพิจารณ์

สมัชชาพิจารณ์

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

สมัชชาพิจารณ์

คำค้นหา: ภาคใต้ สมัชชาพิจารณ์

สารคดีวิทยุชุดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

สารคดีวิทยุชุดการประมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) สิทธิประชาชน ลดผลกระทบสุขภาวะ ผลิตโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

คำค้นหา: สารคดีวิทยุ สารคดีวิทยุชุดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) บางสะพาน โรงถลุงเหล็ก

สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่2009

สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่2009

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สารคดีสั้น สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 กับนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

คำค้นหา: คณะกรรมการ เลขาธิการ สุชภาพแห่งชาติ สารคดีเสียง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 22

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: เหลียวหลัง แลหน้า อำพล_จินดาวัฒนะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: นพ.ณรงค์_สหเมธาพัฒน์ ปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม  (สปร.)

สำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.)

คำค้นหา: อิทธิพล_ศรีเสาวลักษณ์ แทนคุณ_จิตต์อิสระ_ความไม่เป็นธรรม สมัชชาปฏิรูประดับชาติ_ครั้งที่2 พฤกษ์_ยิบมันตะศิริ

สื่อเสียงชวนคิด ถามชีวิต

สื่อเสียงชวนคิด ถามชีวิต

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

ถามชีวิต \"สิ่งสำคัญในชีวิต สิ่งที่เป็น หรือส่งที่คิด\" ชีวิตถามก็ให้ชีวิตตอบ สื่อเสียงชวนคิดเพื่อชีวิตที่เข้มแข็ง โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำค้นหา: ตอนนที่7-12 ถามชีวิต_เพื่อเท่าทันพลัง

สช.เจาะประเด็น

สช.เจาะประเด็น

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: ยาสูบ เจาะ2มาตราคุมเข้มยาสูบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

คำค้นหา: สุรเกียรติ_อาชานานุภาพ เสม_พริ้งพวงแก้ว ห้องสมุด๑๐๐ปี ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้

HIA (Health Impact Assessment)

HIA (Health Impact Assessment)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

HIA (Health Impact Assessment)

คำค้นหา: ชีวมวล อุดรูรั่วพลังงานชีวมวล ผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล การอภิปรายอุดรูรั่วพลังงานชีวมวล

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด รายการ บอกเล่า 965 โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.

กรมการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 6

กรมการแพทย์แผนไทย

คำค้นหา: นวดไทย การแพทย์พื้นบ้าน นวดไทยมรดกไทยมรดกโลก งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ก้าวทันสุขภาพโลก

ก้าวทันสุขภาพโลก

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 4

ก้าวทันสุขภาพโลก

คำค้นหา: แอฟฟริกาใต้ ก้าวทันสุขภาพโลก

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 17 มิถุนายน 2553

คำค้นหา: ท่าทีของผู้นำรัฐบาลต่อความเห็นจากทุก เวชชาชีวะ อภิสิทธิ์

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้นหา: อภิรักษ์ ศศินทร์ ประชุมโต๊ะกลม

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

คำค้นหา: เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด สารคีดสั้นชุด_รับมือภัยพิบัติ_จัดการภัยสุขภาวะ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: คสชครั้งที่5 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

คำค้นหา: คสช.

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ครั้งที่3 ประสิทธิ์ชัย_มั่งจิตร คจสช. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

งานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การทำแผนลดและขจัดมลพิษเพื่อสุขภาวะคนระยอง

งานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การทำแผนลดและขจัดมลพิษเพื่อสุขภาวะคนระยอง ในวันที่ 3 เมษายน 2552

คำค้นหา: ความสุขของเด็กระยอง “ความหวัง การแสดงชุด

งานสัมมนา"แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด" 13 มีนาคม 2552

งานสัมมนา"แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด" 13 มีนาคม 2552

คำค้นหา: ก่อนวัวหาย กับการล้อมคอกภาคใต้ บทเรียนมาตาพุต

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

งานประชุมวิชชาการ ปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฎิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาศ ๙ ปี สช.

คำค้นหา: การประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย นพ.มงคล_ณ_สงขลา

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: นพ.ณรงศักดิ์_อังคะสุวพลา พ.ญ.สยมพร_ศิรินาวิน ครอบครัว เยาวชน

ถ่ายทอดสดภาวนากับความรัก จากปฏิสนธิจิตคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

ถ่ายทอดสดภาวนากับความรัก จากปฏิสนธิจิตคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

คำค้นหา: วันที่ ก.พ. ให้เฮติ ปับน้ำใจ

ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2553

ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2553

คำค้นหา: 2553

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

คำค้นหา: ไพโรจน์_เสาน่วม ทักษ์_ศรีรัตโนภาส เอื้อจิต_วิโรจน์ไตรรัตน์ พงค์เทพ_สุธีรวุฒิ

ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: ฐิติชญาน์_บุญกั้น ธรรมนูญวัดโบสถ์ ธรรมนูญสุขภาพ

บทเรียนการทำ Public Scoping ในไทย

บทเรียนการทำ Public Scoping ในไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สัมมนาวิชาการ \"การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Public Scoping): ปัญหาหรือความท้าทายของสังคมไทย\" วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์

คำค้นหา: จันทนจุลกะ สิริวรรณ เดชรัต สุขกำเนิด