หมวดเสียง

เวทีเสวนา แรงงานนอก

เวทีเสวนา แรงงานนอก

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 4

เวทีเสวนา แรงงานนอก

คำค้นหา: ณาตยา_แววีรคุปต์ รศ.เสรี_ศุภราทิตย์ แผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำตามฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นครปฐม

เวทีเสวนา แรงงานนอกระบบกับความมั่นคงทางสุขภาพ

เวทีเสวนา แรงงานนอกระบบกับความมั่นคงทางสุขภาพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ 30 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

คำค้นหา: สุขภาพ แรงงาน ถ่ายทอดสด

เวทีวิชชาการ

เวทีวิชชาการ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

เวทีวิชชาการ

คำค้นหา: test

เวทีสาธารณะ "การผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมไทยได้อะไร"

เวทีสาธารณะ "หลักสูตรแพทย์นานาชาติ สังคมไทยได้อะไร"

คำค้นหา: part1 สังคมได้อะไร แพทย์นานาชาติ หลักสูตร

เวทีสาธารณะ การแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพฯมาบตาพุด

เสียง เวทีสาธารณะการแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จากจังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

คำค้นหา: เวทีสาธารณะการแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุด

เวทีสาธารณะรับฟังความเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิง

เวที สาธารณะ รับฟังความเห็น ร่างธรรมนูญสุขภาพ ตำบล ริมปิง 29 มิถุนายน 2553

คำค้นหา: ตำบล ริมปิง 29มิถุนายน2553 ตอนที่2

เสียงเสวนาสื่อมวลชน

เสียงเสวนาสื่อมวลชน

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงเสวนาสื่อมวลชน รู้จัก และเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สื่อมวลชนหลักเกณฑ์ประเมินผลระบบสุขภาพ

เสียงศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2

เสียงศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2 "ยาไทยแพงทะลุฟ้า คนไทยเข้าไม่ถึงยาจำเป็น" วันพุธที่18 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำค้นหา: ศาลายาเสวนาศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงสัมภาษณ์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เลขาธิการ จินดาวัฒนะ

เสียงการเสวนา "เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคตCL"

เสียงการเสวนา "เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคตCL" วันที่ 29 กรกฏาคม 2552 ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

คำค้นหา: เสวนาเหลียวมองผลกระทบก่อนคิดถึงอนาคตCL

เสียงการแถลงข่าว

เสียงการแถลงข่าว

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงงานแถลงข่าว ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: แร่ใยหิน

เสียงการประชุม กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มาตรา67 วันที่9 มิ.ย 52

เสียงการประชุม กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มาตรา 76 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพ

คำค้นหา: มาตรา67 เสียงการประชุมกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เสียงการประชุมภาคีต่างๆของ สช

เสียงการประชุมภาคีต่างๆของ สช

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม เสวนา งานต่างๆของภาคี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สู่ความอยู่เย็น เป็นสุข ครั้งที่2 ชุมชนพึ่งตนเอง

เสียงการประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ วันที่ 26 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล

คำค้นหา: มาตรา12และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่ 4/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่ 4/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม คสช วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552

คำค้นหา: การประชุม นายก อภิสิทธิ์ ครั้งที่4/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่3/2552

เสียงการประชุมคสช ครั้งที่3/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เสียงการประชุม คสช ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ รัฐสภา

คำค้นหา: มิติคณะกรรมการคสช.ครั้งที่3 ประชุมคสช

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 6

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

คำค้นหา: เหมือนอยู่คนละโลก มูลนิธิกระจกเงา _งามอนงค์ สมบัติ

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

เตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่  2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สุขภาพชุมชน ศ.นพ.ประเวศ_วะสี มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2

มาตรา 12

มาตรา 12

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 48

สิทธิในวาระสุดท้าย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพมาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง ทั้งนี้หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nationalhealth.or.th หรือเว็บไซต์ http://www.thailivingwill.in.th

คำค้นหา: สิทธิการตาย อำพล_จินดาวัฒนะ มาตรา๑๒ ศาลปกครองสูงสุด

แถลงข่าววาเลนไทม์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

แถลงข่าววาเลนไทม์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ 10 กุมภาพันธ์ 2553

คำค้นหา: เติมหัวใจให้สังคม คอนเสิร์ตช่วยเฮติ วาเลนไทม์ แถลงข่าว

รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด รายการ บอกเล่า 965 โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.

คำค้นหา: ชุมชนกทม. เขตกรุงเทพมหานคร มาตรการสังคม เขตเมือง

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 21

รายการ พลังชุมชนสร้างสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ความถี่ FM 92.5 MHz / AM 891 MHz โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ กิติ_วัตรเอก ตลาดจินดา ธรรมนูญสุขภาพตำบล

รายงานข่าวสุขภาวะ

รายงานข่าวสุขภาวะ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1649

รายงานข่าวสุขภาวะ

คำค้นหา: ผักตบชวา กำจัดยุงลาย กำจัดผักตบชวา ประชารัฐร่วมใจ

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1919

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

คำค้นหา: เชียงใหม่ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง

ราชดำเนินเสวนา

ราชดำเนินเสวนา

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

013152ราชดำเนินเสวนา ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ

คำค้นหา: เสวนา ราชดำเนิน

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

ไฟล์เสียงอื่น ๆ

คำค้นหา: E-sport ผู้เล่น ติดเกม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

คำค้นหา: มหาอุทกภัย อภิปรายหมู่

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

วิทยุชุมชนภาคเหนือ

คำค้นหา: รอบรู้พัฒนาประชาสังคมสามหมอก แม่ฮ่องสอน

ศาลายาเสวนา เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่"

ศาลายาเสวนา เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่" วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คำค้นหา: สายพันธุ์ใหม่ ศาลายาเสวนาเรื่อง\"ไข้หวัดใหญ่

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 NHA11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 35

สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

คำค้นหา: ช่วงเช้า รายงานข่าวสุขภาวะเกาะติดสม้ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ไอดินกลิ่นใต้ พ.ศ.2554

คำค้นหา: น.พ._สุวิทย์_วิบูลผลประเสริฐ,สมัชชาสุขภาพภาคใต้

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 9

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

คำค้นหา: สุขภาวะเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา สร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่เล่น NHA10

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2552

คำค้นหา: ประชุมคณะอนุกรรมการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 99

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 พ.ศ.2553

คำค้นหา: การเสริมสร้างสุขภาวะ สุขภาวะในเด็ก กาญจนบุรี รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4 พ.ศ2554

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4 พ.ศ2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2554 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

คำค้นหา: ชัยวุฒิ_เกิดชื่น กล่าวสุนทรพจน์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2/2552

คำค้นหา: ประชุมวิชาการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 39

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

คำค้นหา: ห่วงใย_ใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สมัชชาสุขภาพครั้งที่5 สารคดีเสียง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

คำค้นหา: วาระ สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 วาระครั้งที่6

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 34

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

คำค้นหา: ช่าวต้นชั่วโมง เครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น เกาะติดสมัชชาสุขภาพฯ NHA7

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

คำค้นหา: Module Core โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง

สมัชชาคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรม

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

สมัชชาคุณธรรม

คำค้นหา: ความซื่อตรงกับการพัฒนาประเทศ สมัชชาคุณธรรม สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย

สมัชชาพิจารณ์

สมัชชาพิจารณ์

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

สมัชชาพิจารณ์

คำค้นหา: ภาคใต้ สมัชชาพิจารณ์

สารคดีวิทยุชุดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

สารคดีวิทยุชุดการประมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) สิทธิประชาชน ลดผลกระทบสุขภาวะ ผลิตโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

คำค้นหา: สารคดีวิทยุ สารคดีวิทยุชุดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) บางสะพาน โรงถลุงเหล็ก

สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่2009

สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่2009

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สารคดีสั้น สานพลัง สู้ภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 กับนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

คำค้นหา: สู้ภัย ไข้หวัดใหญ่ ตอนที่4 2009

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 36

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: Covid-19 ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 รวมพลังพลเมืองตื่นรู้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: นพ.ณรงค์_สหเมธาพัฒน์ ปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม  (สปร.)

สำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.)

คำค้นหา: ชวนคิดชวนคุย

สื่อเสียงชวนคิด ถามชีวิต

สื่อเสียงชวนคิด ถามชีวิต

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

ถามชีวิต \"สิ่งสำคัญในชีวิต สิ่งที่เป็น หรือส่งที่คิด\" ชีวิตถามก็ให้ชีวิตตอบ สื่อเสียงชวนคิดเพื่อชีวิตที่เข้มแข็ง โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำค้นหา: ตอนนที่1-6 ถามชีวิต_เพื่อเท่าทันพลัง

สช.เจาะประเด็น

สช.เจาะประเด็น

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: กันยายน2558 สกส. พิรงรอง_รามสูต พงศ์สุข_หิรัญพฤกษ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

คำค้นหา: สุรเกียรติ_อาชานานุภาพ เสม_พริ้งพวงแก้ว ห้องสมุด๑๐๐ปี ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้

HIA (Health Impact Assessment)

HIA (Health Impact Assessment)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

HIA (Health Impact Assessment)

คำค้นหา: บทบาทเอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เวทีการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน_ครั้งที่1_พ.ศ.2555

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด รายการ บอกเล่า 965 โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.

คำค้นหา: หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

กรมการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 6

กรมการแพทย์แผนไทย

คำค้นหา: การแพทย์พื้นบ้าน นวดไทย มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ก้าวทันสุขภาพโลก

ก้าวทันสุขภาพโลก

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 4

ก้าวทันสุขภาพโลก

คำค้นหา: แอฟฟริกาใต้ ก้าวทันสุขภาพโลก

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 17 มิถุนายน 2553

คำค้นหา: ท่าทีของผู้นำรัฐบาลต่อความเห็นจากทุก เวชชาชีวะ อภิสิทธิ์

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้นหา: อภิรักษ์ ศศินทร์ ประชุมโต๊ะกลม

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553

คำค้นหา: อำพล จินดาวัฒนะ 2553 ครั้งที่5

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

คำค้นหา: เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด สารคีดสั้นชุด_รับมือภัยพิบัติ_จัดการภัยสุขภาวะ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: การศึกษา พัฒนาชุมชน อดีตผู้บริหารองค์กร สื่อมวลชน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

คำค้นหา: มูลนิธิ เครือข่ายประชาชน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน กลุ่มภาคเอกชน

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 1

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ครั้งที่3 ประสิทธิ์ชัย_มั่งจิตร คจสช. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

งานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การทำแผนลดและขจัดมลพิษเพื่อสุขภาวะคนระยอง

งานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การทำแผนลดและขจัดมลพิษเพื่อสุขภาวะคนระยอง ในวันที่ 3 เมษายน 2552

คำค้นหา: ความสุขของเด็กระยอง “ความหวัง การแสดงชุด

งานสัมมนา"แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด" 13 มีนาคม 2552

งานสัมมนา"แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด" 13 มีนาคม 2552

คำค้นหา: \"แผนพัฒนาภาคใต้ งานสัมมนา

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 2

งานประชุมวิชชาการ ปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฎิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาศ ๙ ปี สช.

คำค้นหา: การประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย นพ.มงคล_ณ_สงขลา

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: อุรา_สุวรรณรักษ์ น.พ.พลเดช_ปิ่นประทีป การจัดการภัยภิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ถ่ายทอดสดภาวนากับความรัก จากปฏิสนธิจิตคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

ถ่ายทอดสดภาวนากับความรัก จากปฏิสนธิจิตคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

คำค้นหา: วันที่ ก.พ. ให้เฮติ ปับน้ำใจ

ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2553

ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1/2553

คำค้นหา: 2553

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 12

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

คำค้นหา: สุรีรัตน์_ตรีมรรคา ระบบบริการสาธารณสุข กันยายน2559 สุวิทย์_วิบุลผลประเสริฐ

ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 3

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: วัดโบสถ์ ธรรมนูณสุขภาพ สืบศักดิ์_บัวด้วง ศรายุทธ_พูนพิน

บทเรียนการทำ Public Scoping ในไทย

บทเรียนการทำ Public Scoping ในไทย

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 0

สัมมนาวิชาการ \"การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Public Scoping): ปัญหาหรือความท้าทายของสังคมไทย\" วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์

คำค้นหา: จันทนจุลกะ สิริวรรณ เดชรัต สุขกำเนิด