ประมวลข้อเสนอบทบาท ช่องทาง ในกระบวนการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2/2

* * *เวทีการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน_ครั้งที่1_พ.ศ.2555 ประมวลข้อเสนอบทบาท* * *
Facebook
download

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
วันที่16-17 กรกฏาคม 2555
ณ; โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

จากการสะท้อนภาพเหตุการณ์ พัฒนากร ผ่านชุมชนและผู้เชี่ยวชายตลอดระยะเวล 2 วันของการสัมนา ช้อเสนอบทบาท และช่องทางที่เอชไอเอชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร

โดย ดร.กฤษษา บุญชัย

ชวนคิดต่อ โดย
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะการมการพัฒนาระบบ และกลไกการประเมินผลการะทบด้านสุขภาพ
คุณจิรพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
คุณวีรวัธน์ ธีรประสาสธน์ มูลนิธิผฟื้นพูและพัฒนาธรรมชาติ
ผศ.ดร.ประภาศ ปิ่นตบแต่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาระบบ และการติดตามตรวจสอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Aug 12

จำนวนผู้ฟัง:  1365

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(271 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)