เสียงการประชุมช่วงที่2

* * *การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา12และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ* * *
Facebook
download

การประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และแนวทางดำเนินการในทางปฏิบัติ
วันที่ 26 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Jan 09

จำนวนผู้ฟัง:  2627

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   เสียงการประชุมหารือการจัดทำร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(406 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)