รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 กันยายน 2563 ตอน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการคุมเข้มรถตู้สัญชาติเมียนมา : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง โรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ ควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมียนมา โควิด-19 ชายแดนเมียนมา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1653

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการคุมเข้มรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สาย มีการจำกัดจำนวนรถ ให้ติดตาม ควบคุมฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

นายประจญ ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการหอการค้าอำเภอแม่สาย และหอการค้าอำเภอท่าขี้เหล็ก เมียนมา ผู้ประกอบการขนส่งตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อกำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า-ออกในพื้นที่อำเภอแม่สายของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีมาตรการควบคุมรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้รถตู้จากเมียนมามารับสินค้าใน1วันจำกัดจำนวนไม่เกิน 168 คัน ให้ผู้ควบคุมรถตู้ไม่เกิน 1 คน ข้ามที่สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมาแห่งที่ 2 ด่านอำเภอแม่สาย เท่านั้น และมีการควบคุมคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย หรือ ศปก.อำเภอแม่สาย จัดชุดปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบรถตู้ ทุกคัน กำหนดจุดจอดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทำบัตรประจำตัว เพื่อควบคุมยานพาหนะขนส่งสินค้า ให้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดโดยใช้ยาฆ่าเชื้อ รถขนส่งสินค้าทุกคันที่เดินทางมาจากเมียนมา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ ตามมาตรการ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดเชียงราย ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ด้านนายอำเภอแม่สาย เน้นย้ำคุมเข้มการข้ามแดนด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มากับคนที่เดินทางเข้าออกประเทศทางด่านแม่สาย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่า ที่บริเวณพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สาย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีการเฝ้าระวังและใช้มาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน ผู้ข้ามแดนและการขนส่งสินค้าจะต้องมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายด้านสาธารณสุข นอกจากนี้มีการประชุมร่วมอำเภอแม่สาย กับ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ป้องกันติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะคนข้ามแดน และรถขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันคนที่จะนำพาเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เข้ามาในประเทศ ให้ทำทะเบียนจดบันทึกรถข้ามแดนในแต่ละวันมีจำนวนมากน้อยเพื่อการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งที่ประเทศเมียนมามีการแพร่ระบาดโรคในระลอกที่ 2 เพิ่มสูงขึ้น มีมาตรการคุมเข้มทั้ง 2 เส้นทางข้ามแดน คือบริเวณด่านถาวรและเส้นทางข้ามแดน และตลอดแนวชายแดนได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตรวจลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจตลอดเวลา ใช้มาตรการของจังหวัดเชียงราย อย่างเข้มงวดกวดขันในพื้นที่อำเภอแม่สาย ที่ติดชายแดนเมียนมา

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  581

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(78 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)