รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 17 กันยายน 2563 ตอน สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดน : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ชายแดนไทย ตะเข็บชายแดน แนวชายแดน พัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มชาติพันธุ์ สภาอุตสาหกรรม แรงงาน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1653

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดน

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดนไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“ทิศทางและนโยบายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในประเทศไทย” เพื่อรับฟังปัญหาจากภาคเอกชน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัด 10 จังหวัดภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1-2 เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ประเทศไทย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถาบันการศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากจังหวัดตามแนวชายแดน จำนวน 150 คน ร่วมต้อนรับและรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังของทรัพยากรแรงงานของประเทศไทย จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ก่อนจะเยี่ยมชมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เช่น เทคนิคการขับรถลากจูง การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ คานาเป้และเครื่องดื่มสำหรับร้านคาเฟ่ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ บาริสต้ามืออาชีพ เบเกอร์รี่ฟิวชั่น พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ มีการคาดการณ์ว่าหลังการระบาดยุติลง รูปแบบการทำธุรกิต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป ปัจจุบันจะจบลง และอนาคตจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคก้าวไปอีกขั้น พร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาสอดรับ ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวตามให้ทัน จนเกิดคำว่า new normal ในหลากหลายมิติ ภาคธุรกิจและแรงงานต้องปรับตัวให้อยู่รอด และก้าวให้ทัน และเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทักษะ หรือองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่จะไม่เพียงพออีกต่อไปจึงต้องมีการพัฒนาทักษะด้านแรงงานทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน และการพัฒนาทักษะใหม่ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรองรับงานหรือหน้าที่ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม การสัมนาในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะได้รับฟังปัญหาจากประชาชน และจากวิกฤตินี้ เราจะผลิกเป็นโอกาสได้อย่างไร? ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ และภูมิภาคอาเชียนไปพร้อมมันได้อย่างไร?

ต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการและกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน” ไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ กลุ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมการปักผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการมีงานทำไปพร้อมกันด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  421

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(76 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)