รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 15 กันยายน 2563 ตอน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 20/2563 : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง โรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ ควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กักกันโรค โควิด-19* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1653

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 20/2563

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก พศิน แสงคํา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและรายงานสถานการณ์ และแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ได้ร่วมหารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคในระลอกที่ 2 โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน ที่บุคคลต่างด้าวมักจะหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ และอำเภอเวียงแก่น การวางแนวทางกำหนดสถานที่กักกันโรค และการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง พร้อมทั้ง การจัดเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน คอยสอดส่องดูแลในหมู่บ้าน และการทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่จะคอยสกัดกั้นป้องกันไม่ให้บุคคลต่างด้าวเล็ดลอดเข้ามามาในพื้นที่จังกวัดเชียงรายได้ การติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน แม่ลาว แม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง ด้วยการกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้ง มีการพิจารณาจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงแนวโน้มการการระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 หากเราไม่สามารถป้องกันการลักลอบหนี้เข้าเมืองตามแนวชายแดนได้ดี และภัยร้ายจากไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น และเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัว และมีการระบาดในช่วงฤดูฝนอยู่ในขณะนี้ จึงได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบในทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติงานในเชิงรุก รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน ด้วย.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  487

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(71 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)