รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 23 มกราคม 2563 ตอน สสจ.ขอนแก่น ขอสนับสนุนโครงการก้าวท้าใจ ของกระทรวงสาธารณสุข : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน สสจ.ขอนแก่น โครงการก้าวท้าใจ สธ. Virtual_Run ก้าวท้าใจ อสม.* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 97

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 85

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 81

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 82

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นพ.สมขายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข ร่วมรับฟัง ประชุม VDO conference "Virtual Run Season 1" ก้าวท้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ขับเคลื่อน นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ของรองฯนายก และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
2. ลงทะเยียนผ่าน App เป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข 400,000คน และ อสม.1.05 ล้านคน
ระหว่าง 15ม.ค.-31มี.ค.63
3.Kick off ที่กระทรวงสาธารณสุข 22 ม.ค.63 เวลา 15.00-16.00น.
5.เริ่มนับระยะเดิน - วิ่งสะสมจริง 1 ก.พ.-31 มี.ค.63
6.ประกาศผลและมอบรางวัล รางวัลมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท อสม.มอบโล่ห์รางวัล10 จังหวัดที่สมัครมากลำดับ1-10 ใน เวทีวัน อสม.แห่งชาติ20 มีค.63(ตัดยอดการสมัคร 15 มี.ค.63)และ ประเภทบุคคล มอบรางวัล เดือน เม.ย.63
7.การสมัครร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ สมัคร ตาม QR ที่กรมอนามัยจัดส่งทั้งนี้ สสจ.ขอนแก่นมีการจัดเก็บข้อมูลใน AppKRUN สะสมระยะทางเช่นกันและจะประสานผู้ดแลระบยเพื่อนำเข้าข้อมูลต่อไป
สสจ.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

วันที่ 16 มกราคม 63 เวลา08.30-16.00 ณ โรงแรมอำนวยสุข กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ปี พ.ศ.2562 จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ2563 นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย น.ส.กรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ กล่าวรายงาน และนายสุชาติ ผาบสิมมา สาธาณสุขอำเภอแวงใหญ่ ประธานCIPO สาขามะเร็ง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานมะเร็ง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการปีงบ 62 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบ 63 พร้อมทั้งชี้แจงตัวชี้วัดนิเทศCUPส่วนของงานมะเร็งโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 63 ในพื้นที่ 7 อำเภอ ดังนี้ อ.หนองสองห้อง เปือยน้อย พล โนนศิลา บ้านไผ่ ชนบท และมัญจาคีรี โดยมีเจ้าหน้าที่ในรพ./สสอ. และรพ.สต. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม พร้อมได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศอ. 7 ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น รพ.และสสอ.แวงใหญ่ และเขาสวนกวาง ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 50 คน

ขอนแก่นเข้มควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2563 โดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุมฯและนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2562 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง รวม 18 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำเสนอแผนการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน กรณีเมาแล้วขับ และเตรียมความพร้อมช่วงเทสกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม แก่นชัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  102

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(41 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)